HEIN VAN DELFT: "DE DEELEN"  (SCHILDERIJEN) 

SUDERGEMAAL  NIJBEETS   -   7 mei t/m 26 juni 2016             

Hein van Delft is geboren in 1951 in Tilburg. Hij is opgeleid als landschapsarchitect, is autodidact als beeldend kunstenaar en woont en werkt in Amsterdam.
Hij voelt zich aangetrokken tot de schoonheid van natuur en landschap. Dit gaat bij hem samen met een bewustzijn van en een respect voor de natuur, het milieu, de bodem, de ontstaansgeschiedenis en de rol van de mens daarin. Als landschapsarchitect, watersporter en vogelaar is hij liefhebber en kenner van het unieke natuur- en cultuurlandschap van het Noorden van Nederland.
Toen hij afgemeerd lag langs de Hooivaartweg bij DE DEELEN in Friesland realiseerde hij zich dat turf zoals die daar lag te drogen bruikbaar zou zijn bij zijn schilderwerk. Hij besloot zich te richten op DE DEELEN, zich erdoor te laten inspireren en zich toe te leggen op materie-schilderkunst. Hij probeert zijn materiaal zo veel mogelijk uit dit gebied te halen. Het zoeken naar bruikbaar materiaal en het verzamelen daarvan is een essentieel onderdeel van het proces. Hij gebruikt onder meer turf, houtskool, as, roest, bladeren, zaden en mos, die hij aanbrengt op houten panelen.
Hij experimenteert en verkent de technische mogelijkheden en de zeggingskracht van het natuurlijke materiaal. Het materiaal gedraagt zich steeds weer anders en zorgt voor verrassingen. Zo weet hij inmiddels wanneer hij turf uit de bovenlagen van het veen of van meters diep moet gebruiken. Zijn speciale aandacht gaat daarbij uit naar het conserveren en duurzaam maken van de gebruikte materialen.
 
 
Hein is zich ervan bewust dat DE DEELEN het laatste typisch Friese veengebied is waar nog steeds vervening plaatsvindt en waar men het natte veen aantreft dat elders door verdroging en inklinking in snel tempo verdwijnt. Tegelijkertijd is hij zich bewust van de geschiedenis die zo eigen is aan deze streek: de mensen die jaar na jaar zware arbeid verricht hebben, die onvoorstelbare hoeveelheden turf afgegraven hebben, die een nieuw landschap hebben vormgegeven en het feit dat hier de Socialistische Beweging in Nederland is ontstaan.
Nog altijd is in DE DEELEN de verstilling voelbaar, een melancholie en een uitgestrektheid die eindigt in een leegte met als enige ijkpunt de toren van Aldeboarn. In de zomer vochtig warm, in de winter mist en waterkou, soms zwart dan weer zilver water en altijd de zo kenmerkende geur die hoort bij de verterende plantenmassa.
In zijn schilderijen wordt met een eigen uitdrukkingskracht de schoonheid, de verstilling en de vergankelijkheid zichtbaar gemaakt. In de meestal autonome abstracte schilderijen zoekt hij naar het samengaan tussen het organische materiaal, de natuurlijke vormen en een heldere lijnvoering die verwijst naar het door mensen gemaakt landschap. Als een verwijzing naar de specifieke sociale geschiedenis van deze streek heeft hij voor deze tentoonstelling, die georganiseerd is door het aan turfwinning gewijde Museum It Damshûs, een aantal werken gemaakt waarin katoenen werkkleding is verwerkt tot landschappelijke beelden. 
Het werk van Hein van Delft is opgenomen in diverse particuliere collecties, wordt sinds 2015 gepresenteerd door gallery 9 in Amsterdam ( www.gallerynine.nl ) en is dit jaar ook te zien in de stand van gallery 9 op de KunstRAI in Amsterdam van 1 t/m 5 juni 2016.