Film: Armoe Werk Macht Strijd

In 2015 is de nieuwe film van It Damshûs in première gegaan.  Met een simpele druk op de knop kan iedere museumbezoeker de film van ca. 25 minuten laten beginnen. De film wordt in de nieuwe filmzaal geprojecteerd op een doek van 4,5 meter breed.
De film van Jan Pieter Visser (script en regie) en Edwin van Bemmelen (cineast) laat in soms confronterende, dan weer ontroerende of spectaculaire fragmenten het leven zien in de sombere jaren rond 1900 in Nij Beets. De film is gebaseerd op historische gegevens over de vervening, de stakingen, de overstromingen, armoede en scherpe sociale verhoudingen.
 
 
Jan Marijnissen, oud politiek leider van de Socialistische Partij, opende 11 april 2015 het nieuwe filmhûs op het terrein van het Openluchtmuseum It Damshûs en gaf het startschot voor de première van de film armoe-werk-macht-strijd.  Marijnissen bracht een interpellatie van Domela Nieuwenhuis in herinnering. Domela zei  toen over de toestanden in de veenderijen in Nij Beets "... de baggerlui verrichten het zwaarste werk en maken, gelijk in de gansche maatschappij, het woord van Stuart Mill tot waarheid, dat het product van den arbeid verdeeld wordt in omgekeerde reden van den arbeid zoodat zij die niet werken het grootste deel krijgen ..."
Marijnissen ziet dit helaas nog steeds in de huidige maatschappelijke verhoudingen. Volgens Marijnissen is het van belang dat jongeren geconfronteerd worden met het verleden. Vooruitgang komt immers niet vanzelf. Een hogere beschaving blijft mensenwerk.
 

Janne Herrema (Brechtje in de film) overhandigt de sleutel van het nieuwe filmhûs aan Jan Marijnissen. Links de voorzitter van It Damshûs René van den Hoven
 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFO)
Europa investeert in zijn platteland