Moeras bijna voltooid

 
De aanleg van het moeras op het terrein van It Damshûs is vrijwel voltooid. Hierdoor is  het in beeld brengen van de landschapsontwikkeling door de turfwinning, moeras-turfgraven-petgaten-poldertje, afgerond. Op onderstaande fotoserie van Frans Staats is dit in beeld gebracht.
De terrein-werkzaamheden door loonbedrijf Lageveen zijn afgerond. De mestzak die maakt dat je meedeint met elke stap door het veengebied is inmiddels ingegraven. De
draai (brug) verbindt het moeras met het turfgraaf eiland. Het riet voor de rietvelden is geplant. Het water is weer op peil!
 

fundament brug wordt aangevoerd
aanleg terrein en brug
ingraven mestzak voor deinen grond
planten riet voor rietvelden
(draai) brug kan open
water op peil/filmhut in water

 
Edwin van Bemmelen  is nog is bezig met het maken van een filmpje over het ontstaan van veen. Dit filmpje gaat draaien in de filmhut die straks verscholen ligt in het rietveld in het moeras. Ook het grasmengsel dat hoort bij het oude veenlandschap wordt binnenkort ingezaaid.
De aanleg van het moeras wordt financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van  de Provincie Fryslân (Iepen Mienskipfûns), Rabobank Coöperatiefonds, Van Teyens Fundatie, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB Fonds, Juckema-Sideriusfonds, Meindertsma-Sybenga Stichting, Van Heloma Stichting en de Freonen fan It Damshûs.
 

Geslaagd concert Gerard en Compagnie

Zondag 15 mei traden Gerard & Compagnie op in het Houten Himeltsje. De liefhebbers van Amerikaanse folkmuziek kwamen volop aan hun trekken. Ze speelden het progreamma 'Three of a Kind' met songs en verhalen over drie grote helden uit de folkmusic: Huddy “Lead Belly” Ledbetter, Pete Seeger en Tom Paxton.
 

Elecriciteitspalen vervangen

 
Eind november zijn de electriciteits-palen bij het Sudergemaal vervangen. Eerst moesten de palen worden vrij gegraven en de grondkabel eraf geflext. Daarna werden vrijwilligers met de verrijker van Minze Vries opgehesen. Gelukkig pakten Bouke en Franke de palen vast toen ze de draden losmaakten.  
 
De palen waren zo slecht, dat ze nog alleen vast-gehouden werden door de draden.
Nadat de isolators waren overgezet op de nieuwe paal kon hij weer in dat zelfde gat en vastgedrukt worden door de verrijker.
 
Nadat en de paal met grond was aangevuld en aangestampt  en de draden weer bevestigd waren, was de klus geklaard.

 

Vrijwilligers bezoeken Ir. D.F. Woudagemaal

De vrijwilligers van It Damshûs bezochten zaterdag 4 november 2017 het Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer. Jaarlijks vindt een dergelijk uitstapje plaats. Eerder werden het Skûtsjemuseum in Eernewoude, Het Kazemattenmuseum in Kornwerverzand en het Planetarium in Franeker bezocht.
Het uitstapje dient meerdere doelen. Het vergroot de saamhorigheid van de vrijwilligers, het vergroot de kennis van de musea in Fryslân en het brengt ons weer op nieuwe ideeën.
De mensen van het Sudergemaal kwamen natuurlijk helemaal aan hun trekken bij dit imposante stoomgemaal. We werden bovendien rondgeleid door onze eigen vrijwilliger Ruurd van der Wal, die zowel gids is bij het Woudagemaal als het Sudergemaal. 
 

Bruiklenen It Damshûs in Cannes

 
Er is een expositie gewijd aan het leven en werk van Tinco Lycklama à Nijeholt (1837-1900). Hij was oriëntalist en stichter van het eerste gemeentelijk museum in Cannes. De expositie heeft als titel: "De onwaarschijnlijke reis van Jonkheer Lycklama naar de Oriënt (1865-1868)". In 1865 begon Tinco aan een grand tour die hem via Berlijn en Rusland in het Middenoosten bracht. Uiteindelijk vestigde hij zich in Cannes, waar hij in het stedelijk museum de resultaten van zijn opgravingen onderbracht.
 
Tinco Lycklama à Nijeholt is geboren in Beetsterzwaag. Zijn vader was burgemeester van Opsterland. De Lycklema’s waren grootgrondbezitter en als zodanig eigenaar van veel later te vervenen landerijen.
Bij de expositie is gebruik gemaakt van bruiklenen van It Damshûs om de link van de familie met de veenderijen aan te geven.
 
 
De beide bassischolen uit Nij Beets sluiten hun projectweek af op It Damshûs. Tijdens deze week kende de creativiteit van de leerlingen geen grenzen.
(Foto Frans Staats
 

JIKKE en FOKKE, het geheim van de oude woonbok


Geke Neijenhuis heeft een kinderboekje geschreven dat door het  It Damshûs is uit-gegeven. Het boekje is geschreven voor kinderen vanaf ongeveer zes jaar. Het boekje vertelt de belevenissen van Jikke en Fokke, twee kinderen uit een veenarbeidersgezin. Als ze bij een oude woonbok spelen ontdekken ze een kistje. Wat zit erin? Waarom worden heit en Durk, als ze doodmoe van het werken in de turf thuis komen, zó vrolijk? De foto-illustraties zijn op het Damshûsterrein gemaakt en later bewerkt door Irene Eijgenhuijsen. Aan de totstandkoming van het boekje hebben veel meer mensen vrijwillig meegewerkt. De ene heeft adviezen gegeven over de vormgeving, een ander heeft meegelezen, zodat het verhaal historisch klopt of de kleding verzorgd.
Het boekje is vanaf vandaag in it Damshûs te koop voor € 6,95.