Turfwand voltooid

De turfwand met Duitse turf uit Ostfriesland in de buurt van Bremen is voltooid. Vrijwilligers hebben het stof getrotseerd bij het doorzagen en stapelen van de turf om een mooie muur te maken. De muur werkt een verhoging in het landschap af, waardoor het entreegebouw en het parkeerterrein worden ingepast in het landschap. Deze inpassing vonden het bestuur en architect Germ Brouwer nodig omdat het openluchtmuseum It Damshūs de overgang vormt van het dorp met het open buitengebied.
Op de muur is de tekst van de schrijver J. Bernlef weergegeven: "Omdat het verleden moet worden opgegraven, gedroogd, bewaard in stapelbare zinnen".
 

NL Doet-dag 2017 met 20 deelnemers

Zaterdag 11 maart 2017 gingen 20 vrijwilligers aan de slag bij het Damshus. Het was weer een echte ouderwetse ‘himmeldei’. De huisjes zijn weer schoon, zowel de binnen als de buitenkant. Het beddengoed is gelucht en de bedsteden zijn weer opgemaakt.
Kortom het museum is weer klaar voor het nieuwe seizoen. De NL Doet-dag wordt financieel gesteund door het Oranjefonds.
Vrijwilligers: BEDANKT.
 

 

Workshop met kunstenaar Walter van Broekhuizen

De herfstvakantie 2016 werd passend afgesloten met een workshop voor knutsel- en timmeraars.
 

foto's Frans Staats
 

Simca's overspoelen het terrein

 
Zondag 25 september hield de Simca Automobiel Club Nederland zijn herfstrit. Bestemming was deze keer het openluchtmuseum It Damshūs. De ouderen onder ons kennen de auto's nog. Simca was een Frans automerk. In 1980 verdween de merknaam. De naam is een afkorting van Société Industrielle de Mécanique et de Carrosserie Automobile.
 
 

Expo Doet Boersma geopend

De jubileumexpositie van werk van Doet Boersma (rechts op de foto) in het Sudergemaal is op 2 juli geopend door de dichter Gerrit Hoekstra (links op de foto).
 
Voorafgaand aan de opening was een natuurexcursie o.l.v. Wybren de Glee. De deelnemers aan de excursie werden door hem op een veelheid aan bijzondere maar ook heel gewone plantjes gewezen. Allemaal verscholen rond de vijver van het gemaal.
Tentoonstellingen van schilderijen van Doet Boersma zijn ook in It Damshūs en galerie Aepos te zien.


Houtworm bestreden


 

 
De afgelopen weken zijn vijf huisjes behandeld, omdat ze werden aangetast door de houtworm. Hoekstra Bedrijfs-hygiėne uit Tijnje tekende voor deze klus.
Met behulp van onze vrijwilligers werden de huisjes grondig ingepakt en (minimaal 2 uur) verwarmd tot 60 graden. Op deze temperatuur sterft de houtworm en worden hun eitjes als het ware gekookt.
Op bijgaande foto wordt het Damshuuske ingepakt.
De behandeling is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting.

NL Doet-dag 2016

Zaterdag 12 maart zijn 19 vrijwilligers in het kader van NL DOET in touw geweest om It Damshūs weer klaar te maken voor het seizoen. Jaarlijks helpen vrijwilligers van buiten onze eigen museumvrijwilligers hierbij.
 
Alles is weer schoongemaakt. De beddenspullen zijn uit de winteropslag gehaald, weer uitgeklopt en teruggezet in de huisjes.
 
De huisjes en andere gebouwen hebben verder een grote schoonmaakbeurt gekregen.

Eendenkorven voor Damshūs

De Friese vereniging van einekoerflechters ‘De Strampel’ geeft ieder jaar enkele eendenkorven cadeau aan een instelling die zich belangeloos inzet voor de gemeenschap. Dit jaar is it Damshūs in Nij Beets de gelukkige.
 
 
 
Volgens De Strampel zet It Damshūs zich al jaren in voor het in ere houden van de historie van het turfmaken. Het iepenloft-museum heeft nu sinds woensdagmiddag ook eendenkorven in de petgaten. “Yn de tiid dat de minsken fan in bytsje rūnkomme moasten, wiene wyld en aaien śt de frije natuer in wolkommene oanfolling op it deistige iten”, aldus bestuurslid Jan Falkena uit Ureterp.
De Strampel houdt de historie van het oude ambacht van kuorflechtsjen in ere. De vereniging is sinds 2013 actief en gaf sindsdien al meer dan honderd demonstraties en leerde het vlechten al aan meer dan zeshonderd mensen. Het is in een middag te leren.

 

9.400 bezoekers in 2015

 
It Damshūs heeft in 2015 9.399 bezoekers ontvangen. Weliswaar werd de magische grens van 10.000 niet gehaald, maar het was aanmerkelijk meer dan vorig jaar. Het openluchtmuseum It Damshūs scoorde beter, terwijl het Sudergemaal de negatieve trend die in 2012 inzette spectaculair wist om te buigen. 
 

Heechhout in de takels

 
Het heechhout, de vaste brug tussen het turflandschap en het petgatenlandschap op het terrein van het openluchtmuseum, is op 2 december 2015 van zijn plaats gehaald. Niet alle balken van de brug die in 2000 is gebouwd, bleken van hardhout zijn. Op sommige plaatsen sloeg de houtrot gevaarlijk toe. Om de brug over te brengen naar de hal van onze onderhoudscoordinator Meinze Poelstra moest het nodige gebeuren. Eerst werd het waterpeil in de petgaten zodanig verlaagd dat de kraan van Loonbedrijf Lageveen over de bodem kon rijden. Vervolgens werd de verbinding tussen trappen en brug losgemaak, waarna de kraan de brug op kon tillen en op de wal zetten. 
 

Jan Marijnissen opende premičre film in het nieuwe filmhūs

Jan Marijnissen, oud politiek leider van de Socialistische Partij, opende 11 april 2015 het nieuwe filmhūs op het terrein van het Openluchtmuseum It Damshūs en gaf het startschot voor de premičre van de film armoe-werk-macht-strijd. 
 
Janne Herrema (Brechtje in de film) overhandigt de sleutel van het nieuwe filmhūs aan Jan Marijnissen. Links de voorzitter van It Damshūs René van den Hoven
 
In zijn openingstoespraak memoreerde hij de kracht van de Nij Beetsters. In 2004, bij een eerder bezoek, had hij gehoord van hun verrichtingen met de renovatie van het zwembad. Daarom kwam hij graag terug om te zien hoe de professionele filmmakers Jan Pieter Visser en Edwin van Bemmelen met ruim 100 vrijwilligers een film hadden gerealiseerd.
De film gaat o.a. over de sociale wantoestanden in Nij Beets rond 1900. Marijnissen bracht een interpellatie van Domela Nieuwenhuis in herinnering. Domela zei  toen over de toestanden in de veenderijen in Nij Beets "... de baggerlui verrichten het zwaarste werk en maken, gelijk in de gansche maatschappij, het woord van Stuart Mill tot waarheid, dat het product van den arbeid verdeeld wordt in omgekeerde reden van den arbeid zoodat zij die niet werken het grootste deel krijgen ..."
Marijnissen ziet dit helaas nog steeds in de huidige maatschappelijke verhoudingen. Volgens Marijnissen is het van belang dat jongeren geconfronteerd worden met het verleden. Vooruitgang komt immers niet vanzelf. Een hogere beschaving blijft mensenwerk.
 

Nieuwe Damshūs-film in premičre

Op 11 april is de nieuwe film van It Damshūs in premičre gegaan.  Met een simpele druk op de knop kan iedere museumbezoeker de film van ca. 25 minuten laten beginnen. De film wordt in de nieuwe filmzaal geprojecteerd op een doek van 4,5 meter breed.

 
 
De film van Jan Pieter Visser (script en regie) en Edwin van Bemmelen (cineast) laat in soms confronterende, dan weer ontroerende of spectaculaire fragmenten het leven zien in de sombere jaren rond 1900 in Nij Beets. De film is gebaseerd op historische gegevens over de vervening, de stakingen, de overstromingen, armoede en scherpe sociale verhoudingen. De film is o.a. gefinancierd door:

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFO)
Europa investeert in zijn platteland