Burgemeester opent moeras

 
 
De Opsterlandse burgemeester Ellen van Selm opende op 3juli het moeras op het terrein van het openluchtmuseum. Tijdens een geanimeerde bijeenkomst werd het filmpje Oud Veen van Edwin van Bemmelen gepresenteerd. De film draait in de filmhut in het moeras. De bijeenkomst werd muzikaal omlijst door Itchy Fingers met Schotse folkmuziek.
(foto: Frans Staats) 
 

Drukte in Sudergemaal bij opening Turfroute 

De Turfroute werd op 9 en 10 juni officieel geopend. Ook het Sudergemaal behoorde tot de plekken waar festiviteiten werden georganiseerd. door de provincie Friesland.  

Uiteraard draaiden de pompen om water te verzetten. Ook was er de expositie van schilderijen van Pier Feddema. Deze zijn alleen deze maand noch te zien.
Speciaal voor de ruim 160 bezoekers was er ook een palingroker en was er op beide dagen muziek. Onze museumboot De Snikke voer vijf keer. 
Het is toch heel bijzonder waar onze vrijwilligers toe in staat zijn. Naast de drukte i.v.m. De Tocht op het Damshûs ook nog tegelijkertijd deze festiviteiten in het Sudergemaal! 
 

De tocht bevolkt ons museum

 

8 bussen vol deelnemers aan 'De Tocht', bustocht langs 6 dorpen aan het Koningsdiep en De Boorn, waren op 9 en 10 juni te gast  bij ons openluchtmuseum. Ze kregen een theatrale voorstelling te zien over de verhoudingen in het veen rond 1900. De presentatie van Folkert Wesseling en de vrijwilligers zorgde ervoor dat het een humoristische geschiedenisles werd.
 

Geslaagde benefietmiddag

Zondagmiddag 27 mei was er op het terrein van it Damshûs een benefietmiddag voor Dog Coaching Nederland, een stichting die hulphonden opleidt. Ruim 100 bezoekers mochten we verwelkomen op deze zonovergoten dag. Op vrijwillige basis speelden en zongen muzikanten het geld bij elkaar: Howling and the moon, Twee Heren en Tien Snaren en het vrouwenkoor Femmes Vocales onder leiding van Claartje van Dokkum. Marlia Oosterhuis en haar stagières vertelden en lieten zien wat een hulphond allemaal kan en wat daar bij komt kijken. Het Waterhuys uit Gorredijk was aanwezig met hun PR Brandweerwagen en met een cheque van €150,-. It Damshûs doneerde een groot deel van het normale entreebedrag. In totaal werd er maar liefst €650,- opgehaald voor DCN.
Het sparen van plastic doppen is een van de acties voor de hulphonden. Menigeen leverde deze middag doppen in. Tineke van Zorgboerderij de Ripen bracht emmers vol doppen mee voor de knutselhoek bij Wanda Ario Soerio Wardojo. Paul Roorda had een kunstwerk gemaakt, dat ook verkocht werd voor het goede doel.
De bezoekers genoten zichtbaar van de optredens en de sfeer. Velen hebben daarnaast een wandeling over it Damshûsterrein gemaakt. Het nieuwe moerasgebied was een sensatie: een mengeling van griezelen en genieten!
Fotobijlages:1)Teen en Tander bij het doppenschilderij; 2)Marlia met stagiaires en hulphond bij de brandweerwagen;3)Howling en Femmes Vocales maken samen muziek
 

Moeras bijna voltooid

De aanleg van het moeras op het terrein van It Damshûs is vrijwel voltooid. Hierdoor is  het in beeld brengen van de landschapsontwikkeling door de turfwinning, moeras-turfgraven-petgaten-poldertje, afgerond. Op onderstaande fotoserie van Frans Staats is dit in beeld gebracht.
De terrein-werkzaamheden door loonbedrijf Lageveen zijn afgerond. De mestzak die maakt dat je meedeint met elke stap door het veengebied is inmiddels ingegraven. De
draai (brug) verbindt het moeras met het turfgraaf eiland. Het riet voor de rietvelden is geplant. Het water is weer op peil!
 

fundament brug wordt aangevoerd
aanleg terrein en brug
ingraven mestzak voor deinen grond
planten riet voor rietvelden
(draai) brug kan open
water op peil/filmhut in water

 
Edwin van Bemmelen  is nog is bezig met het maken van een filmpje over het ontstaan van veen. Dit filmpje gaat draaien in de filmhut die straks verscholen ligt in het rietveld in het moeras. Ook het grasmengsel dat hoort bij het oude veenlandschap wordt binnenkort ingezaaid.
De aanleg van het moeras wordt financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van  de Provincie Fryslân (Iepen Mienskipfûns), Rabobank Coöperatiefonds, Van Teyens Fundatie, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB Fonds, Juckema-Sideriusfonds, Meindertsma-Sybenga Stichting, Van Heloma Stichting en de Freonen fan It Damshûs.
 

Geslaagd concert Gerard en Compagnie

Zondag 15 mei traden Gerard & Compagnie op in het Houten Himeltsje. De liefhebbers van Amerikaanse folkmuziek kwamen volop aan hun trekken. Ze speelden het progreamma 'Three of a Kind' met songs en verhalen over drie grote helden uit de folkmusic: Huddy “Lead Belly” Ledbetter, Pete Seeger en Tom Paxton.
 

Elecriciteitspalen vervangen

 
Eind november zijn de electriciteits-palen bij het Sudergemaal vervangen. Eerst moesten de palen worden vrij gegraven en de grondkabel eraf geflext. Daarna werden vrijwilligers met de verrijker van Minze Vries opgehesen. Gelukkig pakten Bouke en Franke de palen vast toen ze de draden losmaakten.  
 
De palen waren zo slecht, dat ze nog alleen vast-gehouden werden door de draden.
Nadat de isolators waren overgezet op de nieuwe paal kon hij weer in dat zelfde gat en vastgedrukt worden door de verrijker.
 
Nadat en de paal met grond was aangevuld en aangestampt  en de draden weer bevestigd waren, was de klus geklaard.

 

Vrijwilligers bezoeken Ir. D.F. Woudagemaal

De vrijwilligers van It Damshûs bezochten zaterdag 4 november 2017 het Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer. Jaarlijks vindt een dergelijk uitstapje plaats. Eerder werden het Skûtsjemuseum in Eernewoude, Het Kazemattenmuseum in Kornwerverzand en het Planetarium in Franeker bezocht.
Het uitstapje dient meerdere doelen. Het vergroot de saamhorigheid van de vrijwilligers, het vergroot de kennis van de musea in Fryslân en het brengt ons weer op nieuwe ideeën.
De mensen van het Sudergemaal kwamen natuurlijk helemaal aan hun trekken bij dit imposante stoomgemaal. We werden bovendien rondgeleid door onze eigen vrijwilliger Ruurd van der Wal, die zowel gids is bij het Woudagemaal als het Sudergemaal. 
 

Bruiklenen It Damshûs in Cannes

 
Er is een expositie gewijd aan het leven en werk van Tinco Lycklama à Nijeholt (1837-1900). Hij was oriëntalist en stichter van het eerste gemeentelijk museum in Cannes. De expositie heeft als titel: "De onwaarschijnlijke reis van Jonkheer Lycklama naar de Oriënt (1865-1868)". In 1865 begon Tinco aan een grand tour die hem via Berlijn en Rusland in het Middenoosten bracht. Uiteindelijk vestigde hij zich in Cannes, waar hij in het stedelijk museum de resultaten van zijn opgravingen onderbracht.
 
Tinco Lycklama à Nijeholt is geboren in Beetsterzwaag. Zijn vader was burgemeester van Opsterland. De Lycklema’s waren grootgrondbezitter en als zodanig eigenaar van veel later te vervenen landerijen.
Bij de expositie is gebruik gemaakt van bruiklenen van It Damshûs om de link van de familie met de veenderijen aan te geven.
 
 
De beide bassischolen uit Nij Beets sluiten hun projectweek af op It Damshûs. Tijdens deze week kende de creativiteit van de leerlingen geen grenzen.
(Foto Frans Staats
 

JIKKE en FOKKE, het geheim van de oude woonbok


Geke Neijenhuis heeft een kinderboekje geschreven dat door het  It Damshûs is uit-gegeven. Het boekje is geschreven voor kinderen vanaf ongeveer zes jaar. Het boekje vertelt de belevenissen van Jikke en Fokke, twee kinderen uit een veenarbeidersgezin. Als ze bij een oude woonbok spelen ontdekken ze een kistje. Wat zit erin? Waarom worden heit en Durk, als ze doodmoe van het werken in de turf thuis komen, zó vrolijk? De foto-illustraties zijn op het Damshûsterrein gemaakt en later bewerkt door Irene Eijgenhuijsen. Aan de totstandkoming van het boekje hebben veel meer mensen vrijwillig meegewerkt. De ene heeft adviezen gegeven over de vormgeving, een ander heeft meegelezen, zodat het verhaal historisch klopt of de kleding verzorgd.
Het boekje is vanaf vandaag in it Damshûs te koop voor € 6,95.