Brand in het Sudergemaal?? 

 
 
7 mei was er een grote brandweeroefening in het Sudergemaal. Het gemaal werd met een rookmachine vol rook gezet en de schroefpomp draaide. De elektromotor raakte zogenaamd in brand door kortsluiting en een vrijwilliger raakte hierdoor bewusteloos en lag op de grond.
De “slachtoffers” werden gered en de brand bedwongen. Hierna lieten de brandweermannen zien hoe ver ze konden spuiten.
 

4 mei herdenking: sfeervol en  intens

 

foto: Bart Ledegang 
 
De tweede 4 mei herdenking op het terrein van It Damshûs werd een bijzonder intens gebeuren. Voor acht uur toonden leerlingen van de Beetster basisscholen De Jasker en De Arke posters die op school waren gemaakt over de tweede wereldoorlog. Daarna lazen Sterre Postma, Maryan van Loef en Joëlle Mulder zgn. elfjes voor. Rien van der Zeijden (foto) droeg een aantal gedichten voor van Ida Vos. Om acht uur namen de ruim tachtig aanwezigen twee minuten stilte in acht. De muziekgroep Baragan sloot voor een kleiner aantal aanwezigen de bijeenkomst af in het Houten Hemeltje met een concert van eigen nummers en klezmermuziek. Ze ondersteunden ook Rien van der Zeijden muzikaal bij een korte overdenking.
 

Vrijwilligers "drie vriendjes en de turftoren" bedankt 

 
 foto: Irene Eijgenhuijsen 
 
Op 18 april werd het nieuwste boekje van It Damshûs aan de mensen die meewerkten gepresenteerd. Iedereen heeft op zijn/haar manier een geweldige prestatie geleverd. De knuffels werden geknutseld, de rekwisieten gemaakt, teksten gecontroleerd op stijl en inhoud, noem maar op. Zonder mensen te kort te doen moeten er toch twee worden genoemd: de schrijfster Geke Neijenhuis en fotografe Irene Eijgenhuijsen. Het boekje is in It Damshûs te koop of hier te bestellen.
 

Filmopnamen met Jordan van der Maas

 
De nieuwe natuur/cultuurfilm: Leven in het veen inmiddels volop in productie en zal in najaar 2019 in première gaan. De teaser laat je alvast kennis maken met het ruwe maar toch prachtige leven in De Deelen, De Alde Feanen en de Veenhoop; de drie opnamelocaties waar de film wordt opgenomen. Leven in het Veen wordt de film van Friesland en neemt ons mee in de natuur en de cultuurhistorie van het veen in het Hart van Friesland. Benieuwd naar meer? Kijk op www.naturescenes.nl voor meer informatie.
Er zijn eind april filmopnames gemaakt van het turfmaken op het terrein van ons openluchtmuseum. 
 

Groot onderhoud aan Amerikaanse windmotor afgerond


 
De Amerikaanse windmotor op De Veenhoop is volledig in revisie geweest. Een keer per 6 jaar gaan de wieken eraf en worden alle lopende delen behandeld en opnieuw gespoten. Ook bleek het ijzerwerk niet in alle opzichten de tand des tijds te hebben doorstaan. De molen is inmiddels opnieuw geassembleerd en weer in gebruik gesteld door onze molenbouwer Willem Dijkstra van  Bertus Dijkstra Molenbouw uit Sloten. Het natuurgebied Petgatten de Feanhoop van het Fryske Gea wordt dus weer bemalen.
  

winter-kunst-evenement groot succes

Foto's: Pieter Nauta
 
De werkgroep "Kunst in Opsterland" bedacht de volgende opdracht. Wat is er voor nodig om je "te plak" te voelen? Waarom voel je juist hier thuis? Ben je hier op je plek? Friezen zijn vaak trots op hun Fryslân, hoe komt dat? Kunnen migranten hier ook "te plak" zijn of komen? Met deze vraagstelling hebben 14 beeldend kunstenaars gestoeid. Tussen kerst en oud en nieuw hebben ze hun resultaten laten zien. Op heel verschillende manieren: schilderijen, kunstzinnige publieksopdrachten, ganzen van turf of videokunst. Alle kunstobjecten werden tentoongesteld in een passende omgeving: de turfbok, een van de huisjes, in de open lucht of in het entreegebouw.
Meer dan 400 bezoekers bezochten  It Damshûs  tijdens de twee dagen dat de tentoonstelling was geopend.
 

Pad langs Tjasker en turfschuur verhard

 
 foto: Irene Eijgenhuijsen
 
Het pad dat langs de trekkerskeet, de tjasker en de turfschuur loopt, op weg naar het moeras, is met schelpen verhard. Vaak hadden mensen met een rolstoel of een rollator moeite met het nog onverharde pad. Dat was zeker het geval na een stortbui.
In de toekomst zal dit pad nog vaker gebruikt worden. Het moeras is er dit jaar al bijgekomen. Bovendien zal deze winter de turfschuur worden uitgebreid met een ruimte waarin de DVD "it lanskip feroaret" over turfmaken zal worden vertoond.