Camper TV op bezoek in It Damshûs

 
In september 2020 maakten Erik en Wilma van Camper TV een tripje door Zuid-Oost Friesland, ook wel ‘Het andere Friesland’ genoemd. Volgens hen 'dichtbij huis, maar met een internationale uitstraling'. Nu nog iets minder bekend bij het grote publiek, maar verrassend mooi.
Hun videorapportage is te zien op Zuidoost Friesland : Het andere Friesland 2. Musea - YouTube of door op de pijl te klikken

 
 

Lindeboom op 'rotonde' voor entreegebouw 


Op de "rotonde" voor het entreegebouw van It Damshûs is een lindeboom geplant. De boom, een geschenk van de Cornelia-stichting, is een stek van één van de de lindebomen in de Overtuin in Beetsterzwaag.
De oudste linden dateren van rond 1782 (of mogelijk ouder) en zijn geplant in de toen geometrische tuin met rechte vijvers. De linden zijn als rijen langs de vijvers geplant. Delen van die linderijen zijn door de tuinarchitect Roodbaard gespaard, toen die de tuin omvormde naar de meer landschappelijke aanleg met slingerende paden en een langgerekte vijver.
De linden in de Overtuin zijn unieke getuigen van een stukje Hollandse boomkweek geschiedenis waar nog maar weinig van bekend is. We weten in ieder geval dat vanaf de 16e tot en met de 18e eeuw vele scheepsladingen met plantgoed van Hollandse linden geëxporteerd werden naar Engeland, Noord-Duitsland, de Scandinavische landen, de Baltische staten en Rusland. Verscheidene 17e en 18e eeuwse lanen in deze landen bestaan nog steeds uit geïmporteerde Hollandse lindeklonen, afkomstig van Hollandse boomkwekerijen. Zo dus ook de linden in onze Overtuin, die een stukje levende geschiedenis zijn. 
  

Jos Schouwenaars presenteert nieuw boek 

 
Jos Schouwenaars presenteerde 2 december zijn nieuwste boek "mannen in modderland" in It Damshûs. 
Jos Schouwenaars is een internationaal ervaren expert in het waterbeheer van veengebieden. In 1990 promoveerde hij op onderzoek naar het herstel van afgegraven en verdroogde hoogveengebieden in Nederland.
Hij is auteur van een groot aantal vakpublicaties in tijdschriften, boeken en vakbladen. 
Mannen in Modderland is het verhaal van twee mannen die vertellen  over oorlog en wederopbouw, over haat en vriendschap in oude venen en nieuwe polders. 
Eerder hield hij in It Damshûs een lezing over zijn vorige boek "rumoer om moerassen". 
 

 

Onderhoud gaat gewoon door

 
Ondanks het Corona-virus gaat het onderhoud aan het terrein en de opstallen gewoon door. De petgaten waren door de woekerende waterplanten nauwelijks meer bevaarbaar. Er moest een speciale boot met hekkel-apparatuur aan te pas komen om de waterplanten te verwijderen.
Ook het dak van het zgn. De Wilde-huisje was aan vernieuwing toe. Op bovenstaande foto is te zien dat het afdekken met nieuw riet bijna voltooid is.
 

Ook 'travellers of the world' op bezoek

 
 
Linda en Remco, eigenaren van de website 'travellers of the world' hebben in de zomer van 2020 It Damshûs bezocht. Net als bij 'stralend Nederland' worden deze bezoeken georganiseerd door  (de toeristische promotor) Zuidoost Friesland.
Op  de website van Linda en Remco is hun enthousiaste verslag te lezen. De foto's geven ook een fraai beeld van ons museum.

 

Weer concert tijdens COVID-19 regime

 
 
In het Houten Hemeltje vond op 2 september 2020 weer het eerste concert plaats. Door de COVID-19 beperkingen was het aantal bezoekers tot 25 mensen beperkt. Daarom trad het saksofoonkwartet SAKS twee keer achter elkaar op. Een uiterst geslaagde voorstelling! 

 

Frans Edelijn krijgt en ontmoet de appèlmeester

 

De heer Frans Edelijn uit Borne ontdekte via zijn overbuurman dat er een beeld  bestond dat geïnspireerd was door een foto van zijn overgrootvader de appèlmeester Wiebe Jan Hankel. Hankel was appèlmeester tijdens de grote veenstaking van 1890 in Nij Beets. Het beeld staat aan de Domela Nieuwenhuisweg in Nij Beets en is ontworpen door Karianne Krabbendam. Raadsleden (waaronder de genoemde overbuurman) krijgen een replica van het beeldje bij het afscheid uit de raad van Opsterland. Burgemeester Ellen van Selm bood 17 juli 2020 de nazaat van de appèlmeester ook een replica aan.

 

Damshûs legt collectie digitaal vast 

 
 
Monsterklus voor de vrijwilligers
De werkgroep archivering van It Damshûs is bezig om de meer dan duizend voorwerpen van de museumcollectie digitaal vast te leggen. Een monsterklus. Elk apart gefotografeerd en voorzien van een passende omschrijving zijn de objecten straks te zien op de verzamelwebsite van het Friese erfgoed: museum.frl
De collectie van It Damshûs is volgens Jan Frieswijk uniek omdat het een compleet overzicht biedt van de turfgereedschappen in de laagveenderij. “Sa’n fersameling sjochst nergens.” Het gegeven dat de bulk van de voorwerpen door de Nij Beetsters zelf in de loop van de jaren is ingebracht, geeft de collectie nog eens extra cachet, vindt de museumbestuurder. “De nammen fan in soad famyljes út Nij Beets fine harren oarsprong yn Oerisel. De Gieterse turfmakkers ha harsels in wei hjirhinne groeven.” In de Groote Veenpolder van Opsterland, met Nij Beets als middelpunt, eindigde de grootschalige turfwinning in Nederland tegen het einde van de negentiende eeuw. Daarna begon een nieuw tijdperk met kolen en olie als grondstoffen voor energieopwekking. Lees verder...….
Uit de Sa! van 25 juni 2020. Tekst Wim Bras; foto Sietse de Boer.

 

Redacteur blog 'Stralend Nederland' op bezoek 

 

Sandra van Bijsterveld heeft een toeristische website "Stralend Nederland." Begin juni 2020 bezocht ze Zuidoost Fryslân voor een reportage op haar website.  Uiteraard kon een bezoek aan It Damshûs niet ontbreken. Op haar site staat een uitgebreide reportage van haar bezoek en hele mooie foto's.

 

Winterkunstevenement "verlost"

 
 
Een impressie van het kunstwerk van Pat van Boeckel met een gedicht van Tsjêbbe Hettinga tijdens het winterkunst-evenement 2019-2020 in It Damshûs. 

  

Beeld Domela Nieuwenhuis onthuld

 
 
Zaterdag 28 december, tijdens het winterkunst evenement "Verlost", heeft de historicus Johan Frieswijk het beeld van Ferdinand Domela Nieuwenhuis onthuld. Frieswijk heeft veelvuldig gepubliceerd over Domela.
Het beeld is gemaakt door de Haarlemse beeldend kunstenaar Jolanda Prinsen. Met haar figuratieve beelden wil ze de dode terugzetten in de omgeving waar hij/zij mee verbonden was. Zo maakte ze beelden o.a. van Jac. P. Thijsse en Wigbolt Ripperda; die respectievelijk in Bloemendaal en Haarlem staan. Het beeld is gemaakt van aluminiumcement, waaraan fijngemalen turf uit Nij Beets is toegevoegd.
Met het beeld is de permanente expositie over Domela Nieuwenhuis in openluchtmuseum It Damshûs voltooid. De expositie bevat nu het beeld, de boekenkast van Domela en royale panelen  met zijn levensverhaal.
 
 

Film van Jordan van der Maas in première

 

De nieuwe natuur/cultuurfilm Leven in het veen is eind november 2019 in première gegaan. De teaser laat je alvast kennis maken met het ruwe maar toch prachtige leven in De Deelen, De Alde Feanen en de Veenhoop; de drie locaties waar de film grotendeels is opgenomen. Maar voor de opnames over turfmaken kwam Jordan toch op het terrein van ons openluchtmuseum terecht. Onze vrijwilligers Fokke Veenstra, Wieger Wagenaar en Sipke Veltman laten zien hoe turf wordt gemaakt.
Leven in het Veen wordt de film van Friesland en neemt ons mee in de natuur en de cultuurhistorie van het veen in het Hart van Friesland. Benieuwd naar meer? Kijk op www.naturescenes.nl voor meer informatie. Op 2 oktober 2020 wordt de film opnieuw gedraaid. Via de rechter banner kan gereserveerd worden.
 

Turfeiland verder voltooid

Een museum is nooit af. Vorig jaar werd het moeras voltooid. Dit jaar was het de beurt aan het turfeiland. De paden werden verhard. Geen luxe omdat het 'eiland' ook met slecht weer begaanbaar moet blijven.

 
 foto: Irene Eijgenhuijsen
 
Bovendien is de expositieruimte in de turfschuur vergoot, waardoor de collectie over het turfmaken (het proces en de gereedschappen) royaler kon worden opgesteld. De oude bergruimte in de turfschuur is omgetoverd tot een klein filmzaaltje waarin de DVD It Lanskip Feroaret" over turfmaken  wordt vertoond. Bij binnenkomst in de turfschuur start de DVD meteen.