Elecriciteitspalen vervangen

 
Eind november zijn de electriciteits-palen bij het Sudergemaal vervangen. Eerst moesten de palen worden vrij gegraven en de grondkabel eraf geflext. Daarna werden vrijwilligers met de verrijker van Minze Vries opgehesen. Gelukkig pakten Bouke en Franke de palen vast toen ze de draden losmaakten.  
 
De palen waren zo slecht, dat ze nog alleen vast-gehouden werden door de draden.
Nadat de isolators waren overgezet op de nieuwe paal kon hij weer in dat zelfde gat en vastgedrukt worden door de verrijker.
 
Nadat en de paal met grond was aangevuld en aangestampt  en de draden weer bevestigd waren, was de klus geklaard.

 

Vrijwilligers bezoeken Ir. D.F. Woudagemaal

De vrijwilligers van It Damshûs bezochten zaterdag 4 november 2017 het Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer. Jaarlijks vindt een dergelijk uitstapje plaats. Eerder werden het Skûtsjemuseum in Eernewoude, Het Kazemattenmuseum in Kornwerverzand en het Planetarium in Franeker bezocht.
Het uitstapje dient meerdere doelen. Het vergroot de saamhorigheid van de vrijwilligers, het vergroot de kennis van de musea in Fryslân en het brengt ons weer op nieuwe ideeën.
De mensen van het Sudergemaal kwamen natuurlijk helemaal aan hun trekken bij dit imposante stoomgemaal. We werden bovendien rondgeleid door onze eigen vrijwilliger Ruurd van der Wal, die zowel gids is bij het Woudagemaal als het Sudergemaal. 
 

Bruiklenen It Damshûs in Cannes

 
Er is een expositie gewijd aan het leven en werk van Tinco Lycklama à Nijeholt (1837-1900). Hij was oriëntalist en stichter van het eerste gemeentelijk museum in Cannes. De expositie heeft als titel: "De onwaarschijnlijke reis van Jonkheer Lycklama naar de Oriënt (1865-1868)". In 1865 begon Tinco aan een grand tour die hem via Berlijn en Rusland in het Middenoosten bracht. Uiteindelijk vestigde hij zich in Cannes, waar hij in het stedelijk museum de resultaten van zijn opgravingen onderbracht.
 
Tinco Lycklama à Nijeholt is geboren in Beetsterzwaag. Zijn vader was burgemeester van Opsterland. De Lycklema’s waren grootgrondbezitter en als zodanig eigenaar van veel later te vervenen landerijen.
Bij de expositie is gebruik gemaakt van bruiklenen van It Damshûs om de link van de familie met de veenderijen aan te geven.
 
 

It Damshûs ontvangt bijdrage Rabobank

Coöperatiefonds

It Damshûs heeft een bijdrage gekregen van € 4.000 vanuit het
Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. Dit bedrag is voor het project aanleg moeras/drasgebied.
 

René van den Hoven (l) en Jan Frieswijk (r) krijgen de cheque overhandigd
door Wytse de Haan (m) van de Rabobank
 
Dit najaar wil It Damshûs beginnen met de aanleg van een drasgebied. Dit onderdeel ontbrak nog in de vormgeving van zgn. eilandjes die de ontwikkeling van veranderingen in het landschap door de vervening weergeven. Eerder waren de eilandjes rond turfmaken, het petgatenlandschap en het landbouwpoldertje al aangelegd. Het ontwerp van het moeras is gemaakt door studenten van de hogeschool Van Hall-Larenstein.
"Wij zijn erg blij met de steun die we krijgen van de Rabobank.", aldus René van den Hoven (voorzitter) en Jan Frieswijk (penningmeester). Al eerder werd een bijdrage toegezegd door de Van Teijensfundatie.
Het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland is er voor lokale
maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid in de omgeving vergroten. Leden van de
ledenraad van de bank beslissen over de aanvragen. Het coöperatiefonds wordt gevormd vanuit het coöperatief dividend van de bank: een vorm van dividend uitkering waarmee een deel van de nettowinst van de bank ter beschikking wordt gesteld aan veelal maatschappelijke doelen.
 
 

Scholen Nij Beets sluiten projectweek af

De beide bassischolen uit Nij Beets sluiten hun projectweek af op It Damshûs. Tijdens deze week kende de creativiteit van de leerlingen geen grenzen.
(Foto Frans Staats
 

Vrijwilligers boekje bedankt

 
De mensen die meewerkten aan het kinderboekje "Jikke en Fokke, het geheim van de oude woonbok", zijn 9 juni j.l. bedankt voor hun werk-
zaamheden.
Bakkerij Verloop had een echte Jikke en Fokke taart gebakken. Op de foto van Frans Staats spreekt de schrijfster Geke Neijenhuis de vrijwilligers toe.
Het boekje is voor € 6,95 te koop bij It Damshûs of bij de supermarkt Lekker Makkelijk.

 

JIKKE en FOKKE, het geheim van de oude woonbok

 

Geke Neijenhuis heeft een kinderboekje geschreven dat door het  It Damshûs is uit-gegeven. Het boekje is geschreven voor kinderen vanaf ongeveer zes jaar. Het boekje vertelt de belevenissen van Jikke en Fokke, twee kinderen uit een veenarbeidersgezin. Als ze bij een oude woonbok spelen ontdekken ze een kistje. Wat zit erin? Waarom worden heit en Durk, als ze doodmoe van het werken in de turf thuis komen, zó vrolijk? De foto-illustraties zijn op het Damshûsterrein gemaakt en later bewerkt door Irene Eijgenhuijsen. Aan de totstandkoming van het boekje hebben veel meer mensen vrijwillig meegewerkt. De ene heeft adviezen gegeven over de vormgeving, een ander heeft meegelezen, zodat het verhaal historisch klopt of de kleding verzorgd.
Het boekje is vanaf vandaag in it Damshûs te koop voor € 6,95.


Turfwand voltooid

De turfwand met Duitse turf uit Ostfriesland in de buurt van Bremen is voltooid. Vrijwilligers hebben het stof getrotseerd bij het doorzagen en stapelen van de turf om een mooie muur te maken. De muur werkt een verhoging in het landschap af, waardoor het entreegebouw en het parkeerterrein worden ingepast in het landschap. Deze inpassing vonden het bestuur en architect Germ Brouwer nodig omdat het openluchtmuseum It Damshûs de overgang vormt van het dorp met het open buitengebied.
Op de muur is de tekst van de schrijver J. Bernlef weergegeven: "Omdat het verleden moet worden opgegraven, gedroogd, bewaard in stapelbare zinnen".
 

NL Doet-dag 2017 met 20 deelnemers

Zaterdag 11 maart 2017 gingen 20 vrijwilligers aan de slag bij het Damshus. Het was weer een echte ouderwetse ‘himmeldei’. De huisjes zijn weer schoon, zowel de binnen als de buitenkant. Het beddengoed is gelucht en de bedsteden zijn weer opgemaakt.
Kortom het museum is weer klaar voor het nieuwe seizoen. De NL Doet-dag wordt financieel gesteund door het Oranjefonds.
Vrijwilligers: BEDANKT.
 

foto's Frans Staats