Spelenderwijs muzikantjes verlevendigen boekenmarkt

De muzikantjes van de Spelenderwijs-orkesten uit de Opsterlandse dorpen verlevendigen de eerste boeken- en kunstmarkt van It Damshūs op 17 juni. Gesteund door vele enthousiaste familieleden speelden ze vaak voor het eerst in het openbaar op hun blaasinstrumenten. Tot slot werd een groot Opsterlands Spelenderwijs orkest geformeerd, dat nog nooit samen had geoefend.
 
 
De boeken- en kunstmarkt verliep heel geanimeerd. Er waren 24 kraampjes. De meeste boekenverkopers hadden hun collectie deels aangepast aan de veenderijen of de Friese historie. Tegelijkertijd vonden er op verschilende plaatsen culturele manifestaties plaats. De spelenderwijs orkesten zijn al genoemd.
 
 
 
Bij de berk op het terrein werd de eenakter 'It lūd śt de krśn' van Peter Aten opgevoerd. De vertaling in het Frysk is van de vorig jaar overleden Beetster Betty Schilstra. De spelers Sietske Dijkstra, Jan Hoornstra en Pieta Hoen (v.l.n.r.) staken op een humoristische wijze de draak met de rage om gevoelens er zo maar uit te gooien.
Ook in de openlucht speelde en zong het duo Hoed-en-de-Rand. Met op muziek gezette gedichten van o.a. Slauerhof, Marsman, Buding en met  eigen gedichten wisten zij het publiek te bekoren.
 
'It lūd śt de krśn'
hoed-en-de-rand
de baggelbaksjongers
gjalt de groot
 
Een vaste traditie is het optreden van het eigen museumkoor De Baggelbaksjongers en in Café Halfweg vertelde Gjalt de Groot vier van zijn anecdotische verhalen.
 
((foto's Irene Eijgenhuijsen en Pieter Nauta)