Damshūs-lezing zondagmiddag
 
26 maart 2017
 

Johan Frieswijk: ADEL , GRONDBEZIT EN VEENDERIJ

Adel en patriciaat waren in Friesland eeuwenlang synoniem met grootgrondbezit. Bepaalde geslachten werden rijk van de verveningen en werden dan wel aangeduid als veenadel. In de kerk, de politiek en de sociale verhoudingen van Opsterland speelde die elite jarenlang een hoofdrol. De Opsterlandse geslachten en hun grondbezit staan centraal in dit verhaal.
 
Johan Frieswijk is oud-medewerker van de Fryske Akademy. Hij is o.a. medeauteur van het boek Twee eeuwen Friese adel. Hij promoveerde op de geschiedenis van de land- en veenarbeiders in het noorden van Nederland.
 
Ontvangst/inloop: 14.15 uur
Tijd lezing en discussie: 14:30 tot 16:30
Plaats: entreegebouw Damshūs
Prijs: € 5,00 (inclusief 2x koffie/thee)
Aanmelden niet nodig.