Vrijwillige gastvrouwen/gastheren gevraagd

We zoeken nieuwe gastvrouwen/gastheren voor ons museum. Alleen op deze wijze is het mogelijk om ons museum iedere dag open te houden van 13:30 - 16:30 uur. It Damshûs is in de maanden april t/m oktober geopend. 
 
De gastvrouw/gastheer:
* Bezet de balie in ons openluchtmuseum.
* Rekent de entree af met de bezoekers
* Verzorgt de verkoop van koffie, thee, frisdrank ijs, enz.
* Rekent de verkochte artikelen uit de museumwinkel af
* Ontsluit voor de opening de huisjes en andere opstallen op het terrein  
* Sluit alles weer af na sluitingstijd.
 
excursie van onze vrijwilligers naar het Skûtsjemuseum in Eernewoude
 
Tijdens de openingsuren van ons museum zijn er altijd twee gastheren/vrouwen aanwezig. Bij bezoek van groepen is er ook een gids aanwezig, die doorgaans meehelpt met de verzorging van de bezoekers.
 
Openluchtmuseum It Damshûs biedt een positieve en stimulerende werkomgeving. De historie en cultuur zijn in het museum zichtbaar en tastbaar. Hierdoor en door het contact met de museumbezoekers voelen onze vrijwilligers zich op hun gemak en ontwikkelen ze zich verder. It Damshûs vernieuwt zich met grote regelmaat.
 
It Damshûs betrekt de vrijwilligers volop bij de ontwikkelingen van het museum. Zo verschijnt er regelmatig een nieuwskrant met de meest recente veranderingen, wordt jaarlijks van gedachten gewisseld op een bijeenkomst aan het begin van het seizoen en wordt er jaarlijks een excursie naar een ander museum georganiseerd.
 
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Ittsje Wolthers  (06)  83 69 40 95 of
(0512) 46 11 11. Ook voor meer informatie kunt u bij haar terecht.