(nog) geen lezingen gepland
 

  
Eerdere lezingen 
 
16-03-2023 
Nienke Plantinga 
Herstel van biodiversiteit 
10-11-2022 
Bearn Bilker 
De Friese adel en de stinsen en staten 
28-04-2022 
Tjerk de Reus 
Literatuur en theologie 
07-04-2022 
Jan Pieter Visser 
De overval op de Blokhuispoort 
17-03-2022
Koos van HoudtUnieke Unie, Europees denken is onmisbaar 
14-10- 2021
Willem  Foorthuis 
Duurzaam Coöperatief Ondernemen  m.n. in de landbouw 
05-10-2021 
Kerst Huisman
Beata Karspinka 
Kinderarbeid, vroeger en nu 
(maand van de geschiedenis) 
20-02-2020 
Jos Schouwenaars 
Rumoer om moerassen 
24-01-2020 
Janny van der Molen 
Volg het spoor van Geertje Kleefstra 
12-11-2019 
Rob Leemans &
Cees van Dam 
Jan Jacob Slauerhoff, zijn leven en zijn gedichten
08-10-2019 
Anne-Goaitske Breteler
De traanjagers
14-04-2019
Yme Kuiper
Het charisma van Domela Nieuwenhuis
19-02-2019
Jörg Gigler
Energietransitie: op weg naar 2050
28-10-2018 
Bertus Mulder
Pieter Jelles Troelstra en de opstand
04-10-2018
Dennis Worst
Ontstaansgeschiedenis Koningsdiep
01-03-2018
Hans Elshof
Bevolkingskrimp in Noord-Nederlandse dorpen
07-12-2017
Jasper van Belle
Toekomst veenweidegebied is natte landbouw
28-09-2017
Adrie Warmenhoven
Een reis door de ruimte en de tijd
26-03-2017
Johan Frieswijk
Adel, grondbezit en veenderij
23-02-2017
Anne Jelle Schilstra 
Over de International Peatland Society