14 april 2019 14:30 uur
Prof. Yme Kuiper: Tussen Recht voor Allen en Verlosserschap: het charisma van
Ferdinand Domela Nieuwenhuis
 
 
In 1919 overleed Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Hij was waarschijnlijk de belangrijkste grondlegger van het socialisme in Nederland. Voor onze streek heeft Domela Nieuwenhuis een bijzondere betekenis. Hij bezocht Nij Beets meermalen. Vaak om stakingen toe te spreken. Het kiesdistrict Schoterland (waarbinnen Opsterland ligt) koos Domela Nieuwenhuis in 1888 in de Tweede Kamer. In zijn eerste toespraak in de kamer vroeg hij aandacht voor de wantoestanden in Nij Beets.
 
In dit jaar vinden in Fryslân op tal van plaatsen activiteiten plaats rond Domela Nieuwenhuis. 
Professor Yme Kuiper opent deze middag ook de expositie over Domela in het Damshûs.
Prof. dr. Yme Kuiper is emeritus hoogleraar aan de RU Groningen. Hij bekleedde een bijzondere leerstoel "Historische buitenplaatsen en landgoederen" en een bijzondere leerstoel "Historische antropologie en Antropologie van religie". Hij publiceerde meerdere artikelen over Ferdinand Domela Nieuwenhuis en was betrokken bij de verschijning van aantal boeken over hem.
 
De entree voor lezingen bedraagt € 6,00 (inclusief koffie/thee).
 
 
 
Volgende lezing
 
12-11-2019
Rob Leemans en
Cees van Dam
 De dichter J. Slauerhoff

 

 

 
Eerdere lezingen
 
19-02-2019
Jörg Gigler
Energietransitie: op weg naar 2050
28-10-2108 
Bertus Mulder
Pieter Jelles Troelstra en de opstand
04-10-2018
Dennis Worst
Ontstaansgeschiedenis Koningsdiep
01-03-2018
Hans Elshof
Bevolkingskrimp in Noord-Nederlandse dorpen
07-12-2017
Jasper van Belle
Toekomst veenweidegebied is natte landbouw
28-09-2017
Adrie Warmenhoven
Een reis door de ruimte en de tijd
26-03-2017
Johan Frieswijk
Adel, grondbezit en veenderij