donderdag 4 oktober 2018 19:30 uur

Dennis Worst: ontstaansgeschiedenis Koningsdiep

 
Voordat Dennis Worst (Elsloo 1986) als promovendus startte bij de Fryske Akademy, heeft hij achtereenvolgens Bos- en Natuurbeheer en Landschapsgeschiedenis gestudeerd in Velp en Groningen. In 2012 vormde een scriptie over de middeleeuwse agrarische veenontginningen in oostelijk Opsterland het slotstuk van zijn opleiding Landschapsgeschiedenis.
 
Vrijwel direct hierna is hij begonnen met zijn promotieonderzoek, dat zich richt op hetzelfde thema, alleen dan voor geheel Zuidoost-Friesland en Noordwest-Overijssel. 
 
 
zondagmiddag 28 oktober (dag van de geschiedenis)

dr. Bertus Mulder: Piter Jelles Troelstra en de opstand

 
Het thema van de Maand van de Geschiedenis 2018 is "opstand". Na het zoet van vorig jaar met het thema "geluk" keert de Maand van de Geschiedenis dit jaar terug naar tijden van oproer en verzet. Van geschreeuw, kruitdampen, hoefgetrappel en fakkels tot stil protest.
In Fryslân moeten we natuurlijk stilstaan bij de revolutie die er niet kwam. In 1918 verkondigde of voorspelde Piter Jelles Troelstra de komst van een socialistische revolutie.
Dr. Bertus Mulder is o.a. oud-gedeputeerde van Fryslân voor de PvdA en auteur van "de jonge Piter Jelles".
 
 
 
 
 
Eerdere lezingen
01-03-2018
Dr. Hans Elshof
Bevolkingskrimp in Noord-Nederlandse dorpen
07-12-2017
Jasper van Belle
Toekomst veenweidegebied is natte landbouw
28-09-2017
Adrie Warmenhoven
Een reis door de ruimte en  de tijd
26-03-2017
Johan Frieswijk
Adel, grondbezit en veenderij