foto: Cora Hendriks
dinsdag 8 oktober 20:00 uur

Anne-Goaitske Breteler over 'de traanjagers'

Als scholier werkte Anne-Goaitske Breteler in café De Bûnte Bok in het Friese dorpje Lioessens, voorheen een walvisvaarders-café. De ornamenten in het café en de sterke verhalen en bijnamen van de stamgasten maakten dat ze gefascineerd raakte door het recente walvisvaartverleden. Een verleden waaraan wij tegenwoordig niet graag meer denken, ondanks dat de walvisvaart in de tijd van wederopbouw een trotse bijdrage leverde aan de Nederlandse economie en identiteit.
 
Breteler bezocht een handvol nog levende walvisvaarders thuis en hoort de herinneringen die zij op hoge leeftijd nog hebben. De sfeer aan boord, de achtergronden en motieven van de vaarders, en de avonturen in de havens die onderweg werden aangedaan passeren de revue. Evenals de walvisjacht zelf. Maar ook de twijfel en ambivalentie die tot op de dag van vandaag als een schaduw over deze jeugdherinneringen hangen.
"Anne-Goaitske schrijft of ze erbij was. En u. Daar en toen. Het is of je meebladert in het geheugen van de jongens die zich, net uit de Friese klei getrokken, opeens aan de zuidpool bevonden, op schepen vol blubber, in zeeën van walvisbloed. Zo ver weg en toch nog zo dichtbij. En daar dan monter over schrijven." - Midas Dekkers
 
dinsdag 12 november 20.00 uur door Rob Leemans en Cees van Dam
 

Jan Jacob Slauerhoff, zijn leven en zijn gedichten

 
 
 
Cees van Dam 
Jan Jacob Slauerhoff 
Rob Leemans 
 
Jan Jacob Slauerhoff (1898-1936), een van Nederlands grootste dichters, kwam uit Leeuwarden. Zijn werk werd in 26 talen vertaald. Deze altijd rusteloze, flamboyante en melancholische man, bevoer alle wereldzeeën.
In de voordracht wordt aan de hand van een PowerPoint-presentatie het leven verteld van Slauerhoff door Rob Leemans. Tussendoor worden meerdere gedichten voorgedragen door Cees van Dam. Het geheel wordt muzikaal aangekleed door fado’s met filmbeelden.
De presentatie duurt ruim een uur en is een mengeling van gesproken woord, lichtbeelden en muziek. Nadien is er eventueel gelegenheid voor een gedachtenwisseling.
Rob heeft gevaren als stuurman op de Grote Handelsvaart en is nadien traumachirurg geworden. Later heeft hij ook weer als scheepsarts en als stuurman gevaren bij zowel de marine als op het zeilend zeeschip de Eendracht. Tijdens het varen is hij enthousiast geworden over de gedichten van Slauerhoff en voelt zich ermee verbonden.
Cees is Neerlandicus, filosoof en voordrachtskunstenaar en heeft al langere tijd belangstelling voor het leven en werk van Slauerhoff.
 
Toegang € 6,00 (incl. koffie/thee) 
 
 
Volgende lezing
 

24-01-2020
Janny van der Molen
Op het spoor van Geertje Kleefstra
 
Eerdere lezingen

14-04-2019
Yme Kuiper
Het charisma van Domela Nieuwenhuis
19-02-2019
Jörg Gigler
Energietransitie: op weg naar 2050
28-10-2018 
Bertus Mulder
Pieter Jelles Troelstra en de opstand
04-10-2018
Dennis Worst
Ontstaansgeschiedenis Koningsdiep
01-03-2018
Hans Elshof
Bevolkingskrimp in Noord-Nederlandse dorpen
07-12-2017
Jasper van Belle
Toekomst veenweidegebied is natte landbouw
28-09-2017
Adrie Warmenhoven
Een reis door de ruimte en de tijd
26-03-2017
Johan Frieswijk
Adel, grondbezit en veenderij
23-02-2017
Anne Jelle Schilstra 
Over de International Peatland Society