donderdag 4 oktober 2018 19:30 uur

Dennis Worst: ontstaansgeschiedenis Koningsdiep

 
Voordat Dennis Worst (Elsloo 1986) als promovendus startte bij de Fryske Akademy, heeft hij achtereenvolgens Bos- en Natuurbeheer en Landschaps-geschiedenis gestudeerd in Velp en Groningen. In 2012 vormde een scriptie over de middeleeuwse agrarische veenontginningen in oostelijk Opsterland het slotstuk van zijn opleiding Landschapsgeschiedenis. Vrijwel direct hierna is hij begonnen met zijn promotieonderzoek, dat zich richt op hetzelfde thema, alleen dan voor geheel Zuidoost-Friesland en Noordwest-Overijssel. Dit onderzoek richt zich op hetzelfde thema alleen dan voor geheel Zuidoost-Friesland
 
 
Eerdere lezingen
01-03-2018
Dr. Hans Elshof
Bevolkingskrimp in Noord-Nederlandse dorpen
07-12-2017
Jasper van Belle
Toekomst veenweidegebied is natte landbouw
28-09-2017
Adrie Warmenhoven
Een reis door de ruimte en  de tijd
26-03-2017
Johan Frieswijk
Adel, grondbezit en veenderij