Naam

Stichting It Damshûs
 

Fiscaal nummer

(So)finummer/BSN: 804744993
 

Contactgegevens

Stichting it Damshûs
Secretaris:  P. van der Molen
Domela Nieuwenhuisweg 59b
9245 VC Nij Beets
T: 06-83 69 40 95
 

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:
 
a. De instandhouding van het Openlucht Laagveenderij Museum It Damshûs te Nij Beets, waaronder begrepen de bevordering en het verzekeren van de instandhouding van het (rijks)monumenten, waaronder in ieder geval het Sudergemaal te Nij Beets en De Amerikaanse Windmotor te De Veenhoop;
 
b. Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of bevorderlijk kan zijn.
 
(artikel 2 uit de statuten)
 

Beloningsbeleid

Er werken alleen (onbezoldigde) vrijwilligers.