Bestuursamenstelling

René van den Hoven (voorzitter)
 
Paul van der Molen (secretaris)
 
Jan Frieswijk (penningmeester)
 
Leentje van den Berg
 
Elly Hoogeveen
 
Ittsje Wolthers
 
René Straatman
 
Henri Dalstra