Samenstelling bestuur

Ubbo Elzinga (voorzitter)
 
Sjouke van der Meulen (secretaris)
 
Henrie Dalstra  (penningmeester)
 
Leentje van den Berg
 
Elly Hoogeveen
 
Ittsje Wolthers
 
René Straatman
 
Jan Frieswijk 
 
 

Governance Code Cultuur

Het bestuur onderschrijft de Governance Code Cultuur. Daarom zullen de statuten in 2022 in overeenstemming worden gebracht met deze Code. In afwachting daarvan worden de zittingstermijnen en nevenfuncties van bestuursleden op deze website gepubliceerd’ 
 
 

Zittingsduur bestuursleden

   
Naam bestuurder 
Eerste benoeming
Einde 1e termijn
Einde evt.2e termijn
Jan Frieswijk 
01-01-2014
01-01-2018
01-01-2022 
Leentje van den Berg 
01-07-2014
01-07-2018 
01-07-2022 
Ittsje Wolthers 
01-03-2016
01-03-2020 
01-03-2024 
Elly Hoogeveen
01-01-2016
01-01-2020 
01-01-2024 
René Straatman 
01-06-2018
01-06-2022 
01-02-2026 
Henrie Dalstra 
01-12-2019
01-12-2023 
01-12-2027 
Ubbo Elzinga 
01-04-2021
01-01-2025 
01-01-2029 
Sjouke van der Meulen 
01-12-2021 
01-12-2023 
01-12-2029 
 
 

Nevenfuncties bestuursleden 

Ubbo Elzinga  
Lid CCV (Classicale College voor de Visitatie) Classis      Fryslân van de Protestantse Kerk Nederland.
Adviseur en trainer bij Probaat, werkgeluk door eenvoud, te Groningen.
Vertrouwenspersoon zwembad de Blauwe Kamp, Nij Beets.
Sjouke van der Meulen 
Medewerker Adviesbureau Van der Meulen 
Henrie Dalstra  
Justum - administratiekantoor, eigenaar.
Bosgraaf Beheer BV, alg. directeur.
Steven Bosgraaf Beheer BV, alg. directeur.
Veilig Verkeer Nederland - Heerenveen, penningmeester.
Loge Humaniteit - Meppel, secretaris.
Kapittel Le Profond Silence - Deventer, penningmeester
Leentje van den Berg  
Eigenaar Wooncentrum S.v.d. Berg Nij Beets 
Elly Hoogeveen 
Eigenaar VOF Boerien en Boerel 
Ittsje Wolthers  
Geen 
René Straatman 
Eigenaar Timmerbedrijf Straatman De Tijnje Adviseur Stichting Iepenloftspul De Tynje  
Jan Frieswijk  
Bestuurslid Humanitas Smallingerland-Opsterland