Balans per 31-12-17

 
Activa
         31-12-2017

          31-12-2016

 
 
 
Materiele vast activa
 
 
 
 
gebouwen
0
0
0
0
 
 
 
 
 
Vlottende activa
 
 
 
 
Voorraad
919
919
919

919

 
 
 
 
 
Vorderingen
 
 
 
 
Rente bank
12
 
86
 
Omzetbelasting
654
 
2.386
 
Overige debiteuren
29.998
 
3.252
 
 

30.664

30.664
5.724
5.724
Geldmiddelen
 
 
 
 
Bank
81.613
 
51.025
 
Kas
1.394
 
 757

 

 

83.006

83.006
51.782
51.782
 
 
 
 
 
Totaal
 
114.589
 
58.425
 
 
 
 
Passiva
         31-12-2017
         31-12-2016
 
 
 
Eigen vermogen
 
 
 
 
Saldo begin boekjaar
24.424
 
23.053
 
Resultaat boekjaar
4.576
 
1.371
 
Onttrekking t.b.v. moeras
-5.000
 
0
 
 
24.000
24.000
24.424
24.424
Bestemmingsreserves
 
 
 
 
Onderhoudsfonds windmotor
28.292
 
23.859
 
Onderhoudsfonds Sudergemaal
14.734

 

9.252
 
Fonds aanleg moeras
43.156
 
0
 
Fonds vervanging boot
3.900
 
0
 
 
90.082
90.082
33.111
33.111
 
 
 
 
 
Schulden lange termijn
0
0
0
0
 
 
 
 
 
Schulden korte termijn
 
 
 
 
Crediteuren
507
507
890
890
 
 
 
 
 
Totaal
 
114.589
 
58.425