Balans per 31-12-2019

 
Activa
         31-12-2019

          31-12-2018

 
 
 
Materiele vast activa
 
 
 
 
gebouwen
0
 
0
0
apparatuur 
5.281
 
0
0
 
5.281
5.281
 
 
 
 
 
 
 
Vlottende activa
 
 
 
 
Voorraad
919
919
919

919

 
 
 
 
 
Vorderingen
 
 
 
 
Rente bank
5
 
7
 
Omzetbelasting
599
 
6.645
 
Overige debiteuren
19.402
 
24.131
 
 

20.006

20.006 
30.783
30.783 
Geldmiddelen
 
 
 
 
Bank
49.053
 
54.793
 
Kas
1.252
 
1.385

 

 

50.304

50.304
56.178
56.178
 
 
 
 
 
Totaal
 
76.511
 
87.880
 
 
 
 
Passiva
         31-12-2019
         31-12-2018
 
 
 
Eigen vermogen
 
 
 
 
Saldo begin boekjaar
31.462
 
24.000
 
Resultaat boekjaar
9.019
 
7.462
 
 
40.481
40.481
31.462
31.462
Bestemmingsreserves
 
 
 
 
Onderhoudsfonds windmotor
6.595
 
8.998
 
Onderhoudsfonds Sudergemaal
24.837

 

20.217
 
Fonds vervanging boot
3.900
 
3.900
 
 
35.332
35.332
33.115
33.115
 
 
 
 
 
Schulden lange termijn
0
0
0
0
 
 
 
 
 
Schulden korte termijn
 
 
 
 
Crediteuren
524

23.303

Vooruit ontvangen bedragen 
174
 
0
 
 
698
698
23.203
23.203
 
 
 
 
 
Totaal
 
76.511
 
87.880