Balans per 31-12-18

 
Activa
         31-12-2018

          31-12-2017

 
 
 
Materiele vast activa
 
 
 
 
gebouwen
0
0
0
0
 
 
 
 
 
Vlottende activa
 
 
 
 
Voorraad
919
919
919

919

 
 
 
 
 
Vorderingen
 
 
 
 
Rente bank
7
 
12
 
Omzetbelasting
6.645
 
654
 
Overige debiteuren
24.131
 
29.998
 
 

30.783

30.783
30.664
30.664
Geldmiddelen
 
 
 
 
Bank
54.793
 
81.613
 
Kas
1.385
 
1.394

 

 

56.178

56.178
83.006
83.006
 
 
 
 
 
Totaal
 
87.880
 
114.589
 
 
 
 
Passiva
         31-12-2018
         31-12-2017
 
 
 
Eigen vermogen
 
 
 
 
Saldo begin boekjaar
24.000
 
24.424
 
Resultaat boekjaar
7.462
 
4.576
 
Onttrekking t.b.v. moeras
         0
 
-5.000
 
 
31.462
31.462
24.000
24.000
Bestemmingsreserves
 
 
 
 
Onderhoudsfonds windmotor
8.998
 
28.292
 
Onderhoudsfonds Sudergemaal
20.217

 

14.734
 
Fonds aanleg moeras
0
 
43.156
 
Fonds vervanging boot
3.900
 
3.900
 
 
33.115
33.115
90.082
90.082
 
 
 
 
 
Schulden lange termijn
0
0
0
0
 
 
 
 
 
Schulden korte termijn
 
 
 
 
Crediteuren
23.303
23.303
507
507
 
 
 
 
 
Totaal
 
87.880
 
114.589