Balans per 31-12-2020

 
ACTIVA
31-12
2021 
31-12
2020 
 
PASSIVA 
31-12
2021 
31-12
2020
 
 
 
 
 
 
 
VASTE ACTIVA 
 
 
 
ALGEMENE RESERVE 
 
 
Gebouwen/Terreinen 
0
0
 
Saldo per 1 januari 
39781
40481
Apparatuur 
2866
4073
 
Resultaat boekjaar 
2973
-700
 
 
 
 
Saldo per 31 december 
42754
39781
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BESTEMMINGSRESERVE 
 
 
 
 
 
 
Energiepaviljoen
35000
35000
 
 
 
 
Fonds windmotor 
13820
13484
 
 
 
 
Fonds Sudergemaal 
34437
30975
 
 
 
 
Vervanging boot 
3900
3900
 
 
 
 
 
87157
83359
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCHULDEN LANGE TRM. 
0
0
 
 
 
 
 
 
 
VLOTTENDE ACTIVA 
 
 
 
SCHULDEN KORTE TRM. 
 
 
Voorraad 
919
919
 
Crediteuren  
0
502
 
 
 
 
 
Vorderingen
 
 
 
 
 
Omzetbelasting 4e kw 
1155
927
 
 
 
 
Overige debiteuren 
0
6
 
 
 
 
 
1155
 
933
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geldmiddelen 
129471 
123642
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAAL ACTIVA 
129911
123642
 
TOTAAL PASSIVA 
129911
123642