Balans per 31-12-2020

 
ACTIVA
31-12
2020 
31-12
2019 
 
PASSIVA 
31-12
2020 
31-12
2019
 
 
 
 
 
 
 
VASTE ACTIVA 
 
 
 
ALGEMENE RESERVE 
 
 
Gebouwen/Terreinen 
0
0
 
Saldo per 1 januari 
40481
31462
Apparatuur 
4074
5281
 
Resultaat boekjaar 
-700
9019
 
 
 
 
Saldo per 31 december 
39781
40481 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BESTEMMINGSRESERVE 
 
 
 
 
 
 
Energiepaviljoen
35000
0
 
 
 
 
Fonds windmotor 
13484
6595
 
 
 
 
Fonds Sudergemaal 
30975
24837
 
 
 
 
Vervanging boot 
3900
3900
 
 
 
 
 
83359
35332
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCHULDEN LANGE TRM. 
0
0
 
 
 
 
 
 
 
VLOTTENDE ACTIVA 
 
 
 
SCHULDEN KORTE TRM. 
 
 
Voorraad 
919
919
 
Crediteuren  
502
524
 
 
 
 
Vooruit ontvangen 
 0
174
Vorderingen
 
 
 
 
 502
698
Rente bank  
6
5
 
 
 
 
Omzetbelasting 4e kw 
927
599
 
 
 
 
Overige debiteuren 
0
19402
 
 
 
 
 
 933
20006
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geldmiddelen 
117717
50305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAAL ACTIVA 
123642
76511
 
TOTAAL PASSIVA 
123642
76511