Projecten basisscholen en concert Baragan
 

4-mei dodenherdenking in Nij Beets

Op het terrein van openluchtmuseum It Damshûs vindt op 4 mei de jaarlijkse dodenherdenking plaats. Nieuw daarbij is de inbreng van de schoolkinderen van OBS De Jasker en CBS De Arke. De scholen verdiepen zich al enige tijd in de Tweede Wereldoorlog. Zo luisterden ze naar de verhalen van Trienke Postma die aan den lijve heeft ervaren hoe het was als mensen onderdoken. Ook werden oorlogsmonumenten en andere documentatie bekeken.  Een en ander resulteerde in werkstukken/posters en gedichten die op 4 mei ’s avonds om half acht aan de ouders en andere belangstellenden zullen worden gepresenteerd.
Daarna worden in de buitenlucht, bij de Lawei, gedichten voorgedragen door Rien van der Zeijden en de schoolkinderen. Tussen de gedichten door speelt Jense Meek op zijn accordeon improvisaties. Om 8 uur worden de 2 minuten stilte in acht genomen.
 
 
 
’s Avonds vindt in het Houten Himeltsje een concert plaats door de  muziekgroep Baragan. De groep heeft zijn muziek aangepast aan het karakter van 4 mei. De liedjes van Baragan voeren je mee op reis met muziek die op straat is geboren. Met melodieën die zijn verwarmd door zonlicht of gewassen door regen. Melodieën die altijd onderweg zijn, misschien om nooit meer terug te keren naar waar ze vandaan kwamen. De groep bestaat uit Daniël van Huffelen (contrabas), Armands Svinsters (trompet & ukelele) en Jense Meek (accordeon) Alle drie bandleden zingen. Het concert wordt onderbroken door een korte overdenking door Rien van der Zeijden.
 
Gezien het karakter van 4 mei wordt geen entree geheven. Een vrijwillige bijdrage ter dekking van de kosten wordt op prijs gesteld.
 
19:30-19:45
Entreegebouw
bekijken projecten leerlingen basisschool
19:45-20:00
Lawei
gedichten (leerlingen en Rien van der Zeijden)
20:00-20:02
Lawei
2 minuten stilte 
20:05-20:15 
Houten Himeltjse
- concert Baragan 
 
 
- overdenking door Rien van der Zeijden