vrijdag 7 juni 20.00 uur
 

Vertelkunstenaars: over sterke vrouwen

Vrijdagavond 7 juni om 20.00 zullen in Openluchtmuseum It Damshûs optreden de bekende verhalenvertellers Mindert Wijnstra, Stephan de Jong en Baukje Koolhaas, die het vertellen van verhalen tot een ware kunst hebben verheven. Zij zullen optreden in drie parallelle sessies. Hun verhalen gaan over ‘sterke vrouwen’. Vrouwen speelden een grote rol in de turfopstanden in Nij Beets ruim honderd jaar geleden, dat deden vrouwen ook in de acties van Ferdinand Domela Nieuwenhuis over wie in It Damshûs een tentoonstelling gaande is, en bovendien is het 100 jaar geleden dat het vrouwenkiesrecht werd geregeld. Kom ook, en beleef hoe de vertelkunstenaars het thema in verhalen vorm gaan geven.
 

 
Enthousiasme, aandacht, openheid, dat is het handelsmerk van Baukje Koolhaas. Wat haar drijft in haar werk is haar wens om de veelzijdigheid van het leven te beleven in de ontmoeting met de ander en daarmee anderen te inspireren. Opleidingen tot Kultureel Werker en docent Nederlands vormen de basis voor haar werkzaamheden in volwasseneneducatie en onderwijs. Belangstelling voor persoonlijke ontwikkeling van mensen, voor literatuur - proza en poëzie -, voor levensbeschouwing, en voor taal als communicatie- en expressiemiddel, hebben haar werk door de jaren heen vorm, inhoud en richting gegeven.
 
 
 

 
Mindert Wijnstra is een kenner bij uitstek van streekverhalen. In 1997 publiceerde hij de bundel ‘It Kweade Wiif Fan Hylpen’ met zestig verhalen waarvan nog sporen terug te vinden zijn in stad en dorp. Het zijn overigens niet alleen spannende verhalen die verteld worden, want de oude volksverhalen gaan ook over de zwakheden van de mens, over de domheid, de afgunst en de liefde, kortom: over het leven zelf. Vrolijke pastoors- en domineesverhalen worden afgewisseld met verhalen over domme boeren en slimme schippers, of omgekeerd. En ook de natuur komt aan bod. Wijnstra vertelt verhalen over de hond, over vogels en vissen, over de eik en het riet.
 
 
 

 
Op allerlei plekken doet hij zijn verhaal: exposities, tuinen, kunstmarkten, een kasteel, een modeshow, tijdens concerten - voor volwassenen en kinderen.
Als predikant is zijn natuurlijke vertelbiotoop de kerk. Daar vertelt hij elke week voor kleine en grote oren.
Op zijn repertoire staan onder meer Keltische volksverhalen, verhalen van Annie M.G. Schmidt, Godfried Bomans, Selma Lagerlöf en eigen geschreven verhalen.
De inhoud van zijn verhalen deze avond  blijven een verrassing.

De vertelkunstenaars vertellen hun verhalen op drie locaties op het openluchtmuseum It Damshûs, Domela Nieuwenhuisweg 59B, Nij Beets.
 
Toegang: € 6,00 (incl. koffie/thee).