Arrangementen

1. Damshûs arrangementen
 
 
Groepen kunnen een arrangement boeken bij ons museum. Deze arrangementen zijn bij uitstek geschikt voor familiedagen, uitstapjes van verenigingen en de jaarlijke personeelsreis van een bedrijf. In onderling overleg wordt een passend programma samengesteld. Lees verder...
 
 
2. Opsterland arrangement
 
 
Opsterland is een van de meest weelderige gemeenten van Fryslân. Het Koningsdiep doorsnijdt dit uitgestrekte gebied. Op de hoge zandruggen van dit beekdal liggen de gezellige dorpjes. De natuur is rijk aanwezig met bossen, heide, veenkanalen, zandverstuivingen, e.d. Samen met restaurant 't Snackbearske is een arrangement samengesteld bestaande uit een rondrit door de gemeente en een bezoek aan het openluchtmuseum. Lees verder ...
 
 
3. Arrangement arm-rijk
 
 
Nog geen 6 kilometer zijn Beetsterzwaag en Nij Beets van elkaar verwijderd. Maar een schriller contrast is nauwelijks denkbaar. Beetsterzwaag toont nog steeds de sporen van adel en patriciaat. Nij Beets de sporen van armoede in de veenderijen. Samen met de rondleiders uit Beetsterzwaag is een passend arrangement vorm gegeven. Lees verder ...