Van 1 mei 2022 
tot 1 oktober 2022
weer normaal
geopend. 
 
Reserveren 
 voor groepen en
rondleidingen  
(06)  83 69 40 95
blijft mogelijk. 
 
Alle overige
onderwerpen:
info@damshus.nl
 
zaterdag 16 juli 
Boartersdei 2022:
'wetterwille'
 
21-24 juli 2022 
Meindert Talma &
Freek de Jonge
in speciale
uitvoering van
'de domela passie'
 
Museumregistratie
verlengd
 
NL-Doet dag
vrijwilligers
maakten museum
weer klaar voor
nieuwe seizoen
 
TOP-zuil en
mozaïeksofa
onthuld
 
(her)uitgave
boek
Oene Dijkstra
'turfgraven in
Nij Beets'